El Pradell de l'Alzina Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Andreu de Gurb
  A 800 metres per pista asfaltada i camí rural de la carretera BV-4602, punt quilomètric 1'750.

  Coordenades:

  41.98565
  2.22179
  435536
  4648476
  08100-86
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVIII-XIX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref.Cad: 08099A02000007
  Jordi Compte

  El Pradell de l'Alzina es troba situat en un pla a l'est de la Codina i just al·límit amb el terme municipal de Santa Cecília de Voltregà, quedant algunes de les estructures associades a la masia en aquest terme municipal.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per diversos volums adossats de planta baixa, i primer pis i diverses estructures al voltant, delimitant un pati tancat o lliça davant la façana principal de la masia. Està bastida amb murs arrebossats de maçoneria de pedra amb parts de tàpia a la meitat superior. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
  La façana principal, orientada a l'est, conté un portal emmarcat amb pedra treballada a la planta baixa. Al primer pis hi ha una finestra i una porta que dóna accés a una balconada que comunica amb l'eixida que forma un volum adossat perpendicularment a la part dreta de la façana. El pati que hi ha davant la façana té el seu accés principal orientat a l'est i emmarcat amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta.
  La façana nord mostra el volum adossat a la part esquerra i el principal a la dreta, quedant adossada entre els dos volums una petita estructura que correspon a la cisterna. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra, és de planta rectangular i conté un sobreeixidor monolític a l'est. Pròpiament a la façana hi ha tres finestres.
  La façana oest mostra dos nivells diferents de teulada a causa d'una ampliació. La façana conté set finestres, una de les quals emmarcada amb monòlits de pedra treballada. A la dreta hi ha un volum adossat amb un portal emmarcat amb pedra treballada que conté la data de 1779 inscrita a la llinda amb una creu i l'anagrama IHS intercalats.
  La façana sud es troba dominada per diverses estructures adossades, bastides modernament amb obra vista. Per sobre hi ha una petita estructura adossada bastida amb murs de maçoneria de pedra i dues finestres.
  Al voltant de la masia hi ha diverses estructures d'usos agropecuaris entre les que es compta una cabanya amb una gran obertura d'arc de mig punt i situada en el terme municipal veí.

  El Pradell de l'Alzina es troba documentada com a Pradell en el·llibre de comptes de la recaptació de la talla, en els focs d'església de les parròquies d'Osona, del segon pagament del primer any del fogatge ordenat per les corts de Cervera de l'any 1360 i en els fogatges de 1497 i 1553.

  GINEBRA MOLINS, Rafel (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360" dins Ausa, vol XXII. 2005.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.