El Pla de Pinós Santa Maria de Merlès

Berguedà
Sector sud del terme municipal
A 200 metres de la carretera BV-4401, punt quilomètric 13'250.

Coordenades:

41.97054
1.95601
413499
4647032
08255-49
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
Regular
A causa del desús, l'edifici es deteriora progressivament.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 013A00065
Jordi Compte i Marta Homs

El Pla de Pinós està situada al nucli de Sant Pau de Pinós, quedant adossat al sud-est de l'església.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta rectangular i de planta baixa, primer pis i golfes i diverses estructures adossades al voltant, especialment al sud. Està bastida amb murs de maçoneria amb molt morter amb cantonades diferenciades amb carreus treballats, alguna de les quals ha quedat integrada al mur denotant una ampliació. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada al sud, està dominada per un cos ampliat a l'edifici amb obra vista i té un pati tancat al davant, delimitat amb diverses estructures bastides amb murs de maçoneria de pedra i obra vista, i amb l'accés principal orientat a l'est. Pròpiament a la façana hi ha dues obertures d'arc rebaixat emmarcades amb maó als tres nivells, formant un porxo a la planta baixa i una galeria al primer pis i a les golfes. També hi ha un balcó emmarcat amb maó al primer pis i una finestra emmarcada amb maó a les golfes.
La façana est conté a nivell de planta baixa tres petites obertures, dues de les quals emmarcades amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada i a les golfes, una finestra emmarcada amb maó i una altra amb pedra bisellada. A la part esquerra de la façana hi ha estructures adossades i a uns metres, l'antiga pallissa de dos nivells, bastida amb murs i pilars de maçoneria de pedra i actualment sense coberta.
La façana nord delimita pel sud al cementiri, al que es troba adossat. En la façana s'observa un pany de mur amb grans carreus i una única obertura, una finestra emmarcada amb maó a nivell de primer pis.
La façana oest està adossada en el seu extrem esquerre a l'església de Sant Pau de Pinós a través de la sagristia que s'estén a la part posterior de l'església. Al centre de la façana hi ha adossada una estructura de planta quadrada bastida amb obra vista que correspon a la cisterna i que té un accés lateral emmarcat amb monòlits de pedra treballada. A nivell de planta baixa hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada, extremadament erosionada i una porta emmarcada amb pedra bisellada i la data de 1763 inscrita a la llinda, molt erosionada. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada tapiades, dues finestres emmarcades amb maó i la obertura que dóna accés a la cisterna, emmarcada amb pedra motllurada i amb una creu sobre una base triangular picada a la llinda. A les golfes hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada, dues de les quals tapiades, i dues finestres emmarcades amb maó. En l'extrem dret es troba el volum adossat al sud amb obra vista que en aquesta façana no conté obertures.

El Pla de Pinós es troba documentat en el fogatge de 1553, dins la parròquia de Sant Pau de Pinós. L'edifici actual fou bastit probablement als segle XVII i XVIII amb ampliacions i reformes posteriors.

IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.