El Pla Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Julià Sassorba
  A 2300 metres per pista asfaltada i pista forestal de la carretera C-154, punt quilomètric 6'750.

  Coordenades:

  41.94625
  2.1847
  432422
  4644130
  08100-22
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVIII
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Sí, IPA
  Restringit
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 000802500DG34C
  Jordi Compte

  El Pla de Sant Julià es troba situada a l'extrem est de l'altiplà on es troba l'església de Sant Julià Sassorba, al sud d'aquesta i al nord del Julià.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis, un volum adossat al nord amb un nivell més i diverses estructures adossades a l'est delimitant una lliça o pati tancant. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra i parts de tàpia i coronada amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
  La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa dos portals, un dels quals d'arc de mig punt i adovellat, i una finestra emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada, dues de les quals amb ampit motllurat i totes tres amb inscripcions. En la llinda de la finestra de l'esquerra hi ha la data de 1785 inscrita amb una creu intercalada, en la central hi ha la inscripció "ANY 1732 JOSEPH PLA", i en la de la dreta hi ha el mateix nom tot i que amb la data de 1767 i en aquest cas amb una creu intercalada. A l'esquera hi ha un cos adossat que forma una eixida a nivell de primer pis amb un pilar central de pedra treballada. A la dreta hi ha estructures adossades bastides amb murs de maçoneria de pedra, en una de les quals hi ha la data de 1911 inscrita.
  La façana oest està dominada en la seva part dreta pel cos adossat on hi ha una finestra amb llinda de fusta. A la part central, a nivell de planta baixa hi ha una porta d'arc de mig punt emmarcada amb maó i tapiada, i una espitllera també emmarcada amb maó, i al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra treballada i llinda de fusta. A l'esquerra hi ha el volum adossat al nord, amb una finestra a nivell de primer pis i una altra a les golfes.
  La façana nord es troba dominada pel volum adossat i conté únicament dues espitlleres i tres finestres amb llinda de fusta.
  La façana est es troba dominada per diverses estructures adossades bastides amb murs de maçoneria de pedra i disposades al voltant d'un pati interior. Pròpiament a la façana hi ha diverses finestres, entre les quals una emmarcada amb maó i llinda de fusta i una amb llinda de pedra treballada.

  El Pla es troba documentada al voltant de l'any 1231 quan l'hereu del mas, Pere de Pla, era el batlle dels Vilagranada a les possessions que tenien a Sant Julià Sassorba. També apareix documentada en el fogatge de 1497.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.