El Coll Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Julià Sassorba
  A 3500 metres per pista asfaltada i pista forestal de la carretera C-154, punt quilomètric 6'750.

  Coordenades:

  41.95786
  2.18413
  432387
  4645419
  08100-32
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVII-XVIII
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A02300030
  Jordi Compte

  El Coll està situada a l'oest del Borrell, en el coll que uneix de forma natural els dos altiplans que formen la parròquia de Sant Julià Sassorba, que desemboquen en aquest coll a través del serrat del Coll, a l'oest, i del serrat del Portell, a l'est .
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis i diverses estructures adossades al voltant. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra, parcialment arrebossats, amb cantonades delimitades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
  La façana principal, orientada al sud-est conté un portal d'arc de mig punt adovellat amb pedra treballada i una finestra petita a cada costat. Al primer pis hi ha tres finestres, la de l'esquerra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada i amb decoració d'arc conopial a la llinda, i la central emmarcada amb pedra motllurada ricament. Davant la façana hi havia una lliça tancada de la que només resten els dos portals emmarcats amb llinda de fusta adossats a les dues cantonades de la façana.
  La façana sud-oest conté diverses finestres, algunes de les quals reformades. En destaca una d'emmarcada amb monòlits de pedra treballada i una altra emmarcada amb obra vista i llinda de fusta. A l'esquerra hi ha un volum adossat que correspon amb la pallissa, bastida amb murs de maçoneria de pedra, coronada amb teulada de doble vessant i originalment formada per dos nivells.
  La façana nord-oest conté únicament una finestra petita, emmarcada amb monòlits de pedra treballada, i una estructura d'obra vista adossada que correspon a l'antiga comuna.
  La façana nord-est conté una cisterna de planta semicircular adossada, bastida amb murs de maçoneria de pedra i amb dues obertures, una espitllera i una obertura més gran emmarcada amb obra vista. La cisterna arriba fins al nivell de primer pis, de manera que la teulada d'una vessant de la cisterna és la continuació de la teulada principal. Pròpiament a la façana hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i diverses finestres emmarcades amb llinda de fusta, algunes amb brancals de pedra treballada i altres d'obra vista.

  El Coll es troba documentada al voltant de l'any 1415, en un llistat de cases de la parròquia de Sant Julià Sassorba. En un document de l'any 1462, es detalla que constava de celler, menjador, cambra del cap del menjador, cuina amb pica i escon, i graner. També es troba documentada en el fogatge de 1497.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.