El Parés Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Andreu de Gurb
  A 800 metres per camí rural de la carretera C-17, punt quilomètric 66'100

  Coordenades:

  41.97028
  2.23719
  436796
  4646758
  08100-94
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVIII-XIX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A01300024
  Jordi Compte

  El Parés es troba situada en un pla entre camps de conreu vorejats al sud-oest pel Rimentol, a l'est de les Cases d'Avall i al nord-oest del Berenguer.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes amb un cossos adossats a l'est i al nord. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades, en algunes parts arrebossats i amb petits trams de tàpia. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
  La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa tres finestres, una de les quals emmarcada amb pedra bisellada, i un portal d'arc rebaixat al centre, emmarcat amb pedra bisellada i llinda formada per tres grans blocs de pedra encaixats, el central dels quals amb la data de 1801 i una creu intercalada inscrita a la llinda. Al primer pis hi ha una galeria al centre formada per una obertura d'arc rebaixat, una finestra emmarcada amb pedra bisellada a cada costat, la de l'esquerra amb la data de 1800 rectificada com a 1802 inscrita a la llinda amb una creu ornamentada intercalada i la de la dreta simplement amb una creu ornamentada, i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada a l'extrem dret, en el cos adossat. A nivell de golfes hi ha una eixida formada per tres obertures d'arc rebaixat sustentades amb pilars d'obra vista
  La façana oest conté una cantonada integrada al mur denotant una ampliació. A nivell de planta baixa hi ha dues espitlleres emmarcades amb pedra treballada i al primer pis dues finestres, una de les quals emmarcada amb pedra treballada.
  La façana nord conté un petit cos adossat al centre, de planta semicircular i bastit amb murs de maçoneria de pedra. Aquest cos conté una cisterna i forma una terrassa de reduïdes dimensions al primer pis, amb barana de pedra treballada i una petita teulada a sobre, sustentada amb dos pilars d'obra vista. Pròpiament a la façana hi ha dues finestres a la planta baixa, una de les quals emmarcada amb monòlits de pedra treballada, una porta emmarcada amb pedra treballada al primer pis que dóna accés a la cisterna i tres finestres a les golfes, una de les quals emmarcada amb monòlits de pedra treballada.
  La façana est forma un queixal a causa del cos adossat que ocupa la meitat esquerra de la façana. A la meitat dreta, que correspon al volum principal hi ha una finestra a nivell de planta baixa i dues finestres al primer pis, una de les quals emmarcada amb pedra treballada i la data de 1740 inscrita a la llinda. En la meitat esquerra, ocupada pel cos adossat, hi ha una porta emmarcada amb pedra treballada a la planta baixa i tres finestres al primer pis, una de les quals emmarcada amb pedra treballada i ampit de pedra motllurada i una altra emmarcada amb monòlits de pedra treballada.
  Uns metres al sud de la masia i delimitant un pati obert davant la façana principal d'aquesta hi ha diverses estructures, una de les quals bastida en alguns punts amb murs de maçoneria de pedra.

  El mas Parés es troba documentada al voltant de l'any 1415, en un llistat de cases de la parròquia de Sant Andreu de Gurb amb el nom de Perer.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.