El Noguer Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Esteve de Granollers
  A 450 metres per camí rural de la carretera B-522, punt quilomètric 4'750.

  Coordenades:

  41.9758
  2.27908
  440272
  4647341
  08100-131
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVI-XVII
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref.Cad: 08099A00300009
  Jordi Compte

  El Noguer es troba situada en un pla lleugerament elevat a l'est de l'església de Sant Esteve de Granollers i de la Casanova d'en Riera.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis i un volum adossat al nord amb un nivell més. Està bastida amb murs arrebossats, de maçoneria de pedra a base i cantonades i de tàpia a la resta. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
  La façana principal, orientada a l'oest, forma un queixal a causa del volum adossat al nord. En la part dreta, que correspon al volum principal i a nivell de planta baixa hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada i un portal emmarcat amb pedra bisellada amb la inscripció: "JOAN NOGUER 1690 AVE MARIA SIN PECADO CONCEBIDA" a la llinda. Al primer pis hi ha dues finestres, una de les quals emmarcada amb pedra bisellada i amb la data de 1690 inscrita a la llinda amb una creu intercalada. A l'esquerra sobresurt el volum adossat que forma una eixida orientada al sud. En la seva façana oest destaca una finestra emmarcada amb pedra bisellada amb la data de 1784 inscrita amb una creu intercalada decorada a mode de custòdia.
  La façana sud conté a nivell de primer pis un balcó i una finestra emmarcats amb pedra bisellada i decoració d'arc de cortina a la llinda. En el cas del balcó amb un motiu floral i una creu inscrits i en de la finestra amb la data de 1595 inscrita.
  La façana est conté una espitllera emmarcada amb monòlits de pedra bisellada a nivell de planta baixa. Al primer pis hi ha tres finestres, una emmarcada amb monòlits de pedra bisellada i una altra amb pedra bisellada i decoració d'arc de cortina a la llinda amb una creu i la data de 1689 inscrits. A les golfes hi ha una finestra amb llinda de fusta.
  La façana nord conté únicament dues finestres.
  Al voltant de la masia hi ha nombroses estructures d'usos agropecuaris, la major part de les quals bastides modernament.

  El Noguer es troba documentada, segons mossèn Pladelasala, des del segle XIV i apareix en un llistat de cases de la parròquia de Sant Esteve de Granollers de l'any 1415 i en els fogatges de 1497 i 1553.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.
  PLADELASALA, Ramon (1955). "Granollers de la Plana". Dins revista Ausa, vol II. 1955.