El Grau Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Esteve de Granollers
  A 500 metres per camí rural de la carretera B-522 , punt quilomètric 2'550

  Coordenades:

  41.95706
  2.2694
  439453
  4645267
  08100-130
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVII
  Dolent
  Una part de la teulada es troba aterrada.
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref.Cad: 08099A00400020
  Jordi Compte

  El Grau es troba situada al sud de la carretera C-25 i a l'est de la B-522, en un pla encerclat per camps de conreu al sud de l'església de Sant Fruitós del Grau.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes i diverses estructures al voltant. Està bastida amb murs arrebossats, de maçoneria de pedra i parts de tàpia. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals i es troba aterrada en alguns punts.
  La façana principal, orientada al sud, mostra una distribució d'obertures quasi simètrica. A la planta baixa hi ha una porta reformada a l'esquerra, una finestra emmarcada amb pedra bisellada a la dreta i un portal al centre, emmarcat amb pedra treballada i amb un relleu i una llarga inscripció, molt erosionats, a la llinda. De la inscripció encara s'intueixen algunes parts: " [...] SEÑOR DOCTOR [...] CAMPS NETURAL DE SALL... [...] EN LO ANY 1665". Tant al primer pis com a les golfes hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada. A l'extrem superior de la façana hi ha les inicials VF i la data de 1964 inscrites en l'arrebossat. A la dreta hi ha estructures adossades que formen un pati tancat o lliça amb accés principal al sud, un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta.
  La façana est té el nivell de planta baixa dominat per estructures adossades que formen un pati tancat i estret davant la façana. Tant al nivell de primer pis com al de golfes hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada.
  La façana nord conté estructures adossades, parcialment aterrades, a la part esquerre i al davant. Pròpiament a la façana hi ha únicament dues obertures a nivell de primer pis.
  La façana oest conté a nivell de planta baixa dues finestres, una emmarcada amb monòlits de pedra treballada i l'altra amb monòlits de pedra bisellada. Al primer pis hi ha tres finestres, dues de les quals emmarcades amb pedra bisellada i a les golfes dues finestres, una emmarcada amb pedra bisellada.
  Uns metres al sud-oest de la masia hi ha una estructura gran bastida amb murs de tàpia i teulada de doble vessant.

  El Grau es troba documentada, segons mossèn Pladelasala, des del segle XII, esmentada com a Grau del Pujol i també apareix l'any 1353 formant part de la parròquia de Sant Esteve de Granollers i en els fogatges de 1497 i 1553.

  GRÀCIA I MONT, E. (1989). Estructura agrària de la plana de Vic al segle XIV. Fundació Vicens Vives i Casajuana.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.
  PLADELASALA, Ramon (1955). "Granollers de la Plana". Dins revista Ausa, vol II. 1955.