El Nadal Balenyà

Osona
C. Cogullada, s/n
Al principi del carrer Cogullada, a la dreta.

Coordenades:

41.8207
2.24066
436937
4630148
08017-162
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
08017A008000380000OD
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

El Nadal és una masia del segle XVIII que va ampliar-se al segle XIX. Està consituïda per dues cases, una de les quals s'està reconstruïnt, i un cos annex. La casa principal és de planta rectangular i s'estructura en dues crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El portal d'accés és d'arc escarser ceràmic i està situat en un extrem de la façana. La resta d'obertures són d'arc pla ceràmic, excepte la de pedra carejada del pis. El ràfec està acabat amb cabirons. El tractament dels murs és la pedra vista.

Al segle XIV el mas Nadal era una possessió del monestir de Sant Llorenç del Munt, a qui pagava els seus censos. Fins a l'any 1936 estava dins el terme parroquial de Seva.

PLADEVALL, A. (1961). "El Monasterio de Sant Llorens del Munt", Ausa. Vic: Patronat d'Estudis Ausonencs.