Can Perot Balenyà

Osona
Camí de Can Perot

Coordenades:

41.82261
2.22626
435743
4630370
08017-163
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII-XVIII
Regular
Presenta deficiències per trobar-se deshabitada.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08017A010000140000OB
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Perot és una masia del segle XVII que va consolidar-se al segle XVIII. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en quatre crugies, de les quals la de llevant es va incorporar posteriorment. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal descentrat d'arc pla de pedra carejada, amb la llinda inscrita: "1768" amb una creu intercalada. Sobre el seu eix hi ha un finestral d'arc pla de pedra carejada amb l'any "1633" gravat. La resta d'obertures són d'arc pla, algunes arrebossades i d'altres de pedra carejada, entre les que en trobem una a la façana lateral amb l'any "1776" inscrit. El tractament dels murs és arrebossat i pintat. El ràfec està acabat amb cabirons. A la façana de ponent s'hi adossa un cobert.

L'antecedent de Can Perot el trobem en el mas Molas, un mas que apareix en nombrosos documents medievals vinculat al mas Verdaguer. La seva propietat estava lligada als Verdaguer i Molas almenys fins al segle XIX.