Can Llebra Balenyà

Osona
Camí de l'Omet

Coordenades:

41.83124
2.22381
435548
4631330
08017-161
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08017A006000200000OO
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Llebra era una antiga dependència del mas Omet, datable del segle XVIII. Al segle XIX, en el context de divisió del mas, va habilitar-se com a habitatge i se li va donar l'aspecte actual. Entre els vestigis que conserva de l'antiga construcció, destaquen les restes dels pòrtics de la galeria que s'obria al pis. Al segle XIX es va tapiar la galeria i s'hi van fer diverses obertures amb llinda de fusta i brancals ceràmics. Durant la segona meitat del segle XX va reformar-se en la seva totalitat, es va canviar la coberta i es van fer totes les obertures acabades amb pedra.

És un edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants. El frontis es composa segons quatre eixos d'obertures d'arc pla de pedra. En destaca una finestra tapiada, probablement reaprofitada, on hi consta inscrit: "JOAN PUJOL Y HOMET / ME A FET TOT LO ANY 1780". El tractament dels murs és la pedra vista. El ràfec està acabat amb cabirons. A l'interior s'hi conserva la boca d'un forn de pa datat de "1863".