Can Ton Sec Balenyà

Osona
C. Major, 53

Coordenades:

41.816
2.2349
436454
4629630
08017-160
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Regular
Presenta cert estat de deteriorament per trobar-se desahabitada.
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
6598008DG3269N0001YQ
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Ton Sec és una casa del segle XIX. És un edifici entre mitgeres de tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Les obertures són totes d'arc pla arrebossat, algunes de factura moderna. A l'eix central de les golfes hi ha una galeria horitzontal de dos pòrtics d'arc escarser arrebossat sobre impostes, un dels quals es troba tapiat. El tractament dels murs és arrebossat. El ràfec està acabat amb cabirons.