El Molinet / Molí de Moray Sant Pere de Riudebitlles

Alt Penedès
C/ de Baix, 56
Al camí de Baix, al costat dels altres molins urbans.

Coordenades:

41.45408
1.70408
391761
4589977
08232-39
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Dolent
En estat ruïnós.
Legal
POUM 12/05/2012
Fàcil
Sense ús
Pública
Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, Pça de les Eres, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles
ARQUEOCIÈNCIA - J.M. Huélamo
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

D'aquest edifici sembla que en resta una paret llarga que avança cap al carrer amb una cantonada , al costat del molí de cal Ton del Pere, on s'aprecia una porta tapiada de carreus de turó, i just a la zona de contacte amb aquell molí es pot veure a nivell de terra un arc de pedra cegat que podria correspondre a una sortida d'aigua del rec o d'alguna derivació d'aquest.

No sabem la data de la seva posada en funcionament. A mitjan segle XVIII ja existia doncs es menciona en un contracte datat el 21 de juliol de 1753 el Marquès de Llió, concertava amb Josep Modolell, mestre de cases de Capellades i amb Antoni Tarafa, vidrier de Vallbona, l'arrendament de "totam illam chartariam moletrinam" que posseïa el marquès a Sant Pere. Entre les clàusules s'indica que el dit marquès tenia l'obligació de mantenir el rec des dels molins del Rovira fins el Molí d'en Moray (MADURELL I MARIMON, 1972, II: 841) . A finals de 1760, Josep Moray, paperer de Sant Pere, es nomenat expert en la venda a l'encant dels molins d'Antoni-Joan Rovira (MADURELL I MARIMON, 1972, II: 844). Havia de ser un molí de petites dimensions, d'aquí el seu nom: el Molinet.

CARDÚS, Cristòfor (1936) "Els noms de lloc de Catalunya. Sant Pere de Riudebitlles" dins de COROMINES, J.; RIBES, E. "Per al recull del noms de lloc de Catalunya", extret de "Mai enrera", Butlletí del Centre Excursionista de Gràcia, Febrer-Març 1936, p. 18. Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Barcelona. Societat Catalana de Geografia. Filial de l'Institut d'Estudis Catalans. GUILLÉN, Lídia; CASANOVAS, Esther (1997) La conca del paper: Parc temàtic. Propostes per a un model d'ordenació del territori i recuperació del medi natural i urbà. MADURELL I MARIMON, J. M. (1972) El paper a les terres catalanes. Contribució a la seva història. 2 vols. Barcelona. Fundació Salvador Vives Casajuana.