El Molí de la Rovira
Muntanyola

  Osona
  Zona de la Vall
  Emplaçament
  Vall Riera de Muntanyola. Pista Urb. Sobirana, de Tresserres a la Vall. 08505. Muntanyola.

  Coordenades:

  41.86532
  2.14939
  429406
  4635173
  Número de fitxa
  08129-58
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Popular
  Segle
  XII-XVIII
  Estat de conservació
  Dolent
  Presenta mal estat
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 004A00032
  Autoria de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  El molí conserva les estructures muràries, carcabà inclòs, però n'ha desaparegut la maquinària; pel que es pot observar, sembla que era un molí d'una sola mola i, per les dimensions de l'edifici conservat, havia tingut èpoques d'importància i esplendor. La construcció està formada per planta baixa, primera planta i planta sota teulada. El conjunt està format pel molí, al nord, el mas i un seguit d'edificacions annexes al sud, formant una lliça. La factura dels murs del molí i del mas són molt diferents. Al costat de llevant, per on passa la riera, s'ha acumulat un important sediment que cobreix parcialment la part baixa de l'edifici. El molí està format per planta baixa, pis i golfes, i presenta una coberta en teula aràbiga disposada sud-nord i s'ha emprat la tècnica constructiva de murs de pedra lligada amb morter de calç, cantoneres diferenciades. A la planta baixa es troba la sortida de l'aigua per l'est a través d'una estructura amb volta de mig punt; al fons es conserva el forat de la canal per on entrava l'aigua. A la primera planta hi ha una finestra tapiada a l'est, i una finestra oberta posteriorment al nord. A la planta sota teulada hi ha una finestra a l'est, elements de pedra i finestra bisellada. Al nord s'aprecien algunes estructures de pedra adossades que no es poden identificar. A la façana est s'hi adossa el mur nord del mas. Les estructures interiors de l'edifici del molí van ser modificades al construir-se l'habitatge adossat. L'altre edifici és un mas construït amb pedra local, poc desbastada i lligada amb fang i la coberta orientada sud-nord. La façana est té una porta amb llinda de fusta a la planta baixa, dues finestres a la primera planta i finestreta a la planta sota coberta. La planta superior és tota feta amb tàpia, molt ben conservada. La façana sud està formada per edificis adossats, formant la lliça, de planta baixa i planta a les estructures del costat oest. La porta presenta motllures bisellades amb una inscripció a la llinda "17 [creu] 13"; per aquesta porta s'accedeix, a causa del desnivell del terreny, a la primera planta del mas i del molí. L'abundància d'heura no permet apreciar la resta de la façana. A l'interior s'aprecien importants reformes a partir de l'edifici original del molí. L'abundant brossa d'origen vegetal acumulada a la zona, no permet veure ni el canal ni el dipòsit del molí, bé que encara se'n podrien trobar les traces amb una recerca acurada.

  Molí situat a la capçalera de la riera de Muntanyola, juntament amb el molí de Puigcarbó. Segurament es tracta d'un molí fariner, propietat de la Riera. Aquest gran mas, fou aixecat per un germà de Guillem de Muntanyola i, per tant, amb drets senyorials sobre l'ús del molí i la seva explotació. A Muntanyola es documenta la presència de molins des del segle XII; amb tot no serà fins a l'època moderna que la Riera de Muntanyola presentarà una explotació intensiva dels seus recursos hidràulics. Aquesta activitat es deuria exhaurir a inicis d'època contemporània, quan deixen d'aparèixer a la documentació.

  PLADELASALA, J. (1953). "La parròquia de Muntanyola" a Ausa vol 1, n.4. Vic: 153-157.