El Molí de la Roca Muntanyola

Osona
Castell de Muntanyola
El Molí de la Roca, s/n. Trencant senyalitzat a BV-4317. 08505. Muntanyola.

Coordenades:

41.88448
2.17182
431288
4637282
08129-57
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Popular
XII-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 003A00042
Anna M. Gómez Bach

Edifici format per un molí conegut com el molí de la Rovira. Aquesta estructura presenta una planta rectangular, on s'obren diversos espais, algunes estances dedicades a la vivenda del moliner, i altres espais de funcionament del molí on es situarien les moles. A la zona més propera a la riera, en una planta soterrani, és on hi ha el carcabà. La coberta és a un vessant i el casal presenta una sola obertura d'accés. Fou construït en pedra local, poc treballada, amb carreus reforçant les cantonades, de mida més gran i treballats de forma més regular. Davant mateix de la porta d'accés, al casal, s'observa el rec de sortida d'aigua al carcabà. Aquest edifici es troba en obres d'acondicionament per habitatge, i tota la façana ha estat arrebossada i la teulada posada nova.

Des del segle XII ja es documenten a la riera de Muntanyola la presència de molins encapçalats al capdamunt de la riera i que mitjançant la derivació de l'aigua feien anar el molí, tot i que els topònims són força confusos sobre la seva ubicació exacta. Les restes dels altres molins encara es poden trobar actualment a Muntanyola, entrant per la Vall de la Riera de Muntanyola, i a mà dreta hi ha el molí de la Roca, i carena amunt el de Puigcarbó i la riera. Els molins que, de fet o de dret, constituïen monopolis dels senyors, proporcionaven a aquests beneficis directes derivats dels drets i obligacions de moltura, i al mateix temps eren uns eficaços sistemes per controlar la producció total de cereals lligada amb altres rendes proporcionals. El volum de la renda capturada a través dels molins fariners hidràulics era tan gran, en general, que va permetre sovint l'enriquiment dels quals tenien els corresponents establiments senyorials. La funció dels molins en l'ordre feudal, és a dir, en l'expropiació regular de la producció, explica les destruccions de què eren objecte en cas d'aixecament pagès, i també el paper normalment negatiu reservat als moliners en les tradicions i llegendes populars.

PLADELASALA, J. (1953). "La parròquia de Muntanyola" a Ausa vol 1, n.4. Vic: 153-157.