El Maset de Pareres Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Montjuïc, 2
Entre el camí de les Pereres i el camí del Maset, a tocar del T.M. de Sant Quintí de Mediona
440

Coordenades:

41.44571
1.63267
385782
4589139
08085-347
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX i XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A00300001
Miquel Gea i Bullich

Es tracta, de fet, d'un conjunt de dos habitatges. El més antic se situa en el costat de llevant del conjunt. Es tracta d'un edifici de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos i carener perpendicular a la façana principal, que, en principi, s'obre a llevant (E/NE). Compta amb planta baixa i planta pis i les obertures són allindades a excepció de l'accés situat a la façana esmentada. Pel costat de ponent se li adossa el segon dels edificis que formen el conjunt. En aquest sentit, no podem descartar que la façana principal del primer dels edificis fos la que ara resta oculta per l'edifici més nou. D'una banda, no sembla gaire lògic orientar la façana principal a ponent però, d'altra banda, l'edifici de nova construcció presenta aquesta estranya orientació, motiu pel qual no podem descartar que l'edifici més antic ja estiguès orientat amb la façana principal mirant a ponent. Pel que respecta a la data de construcció del primer dels edificis, pensem que s'ha de situar en algun moment de la segona meitat del segle XIX.
Pel que respecta al segon dels edificis, es tracta d'un altre habitatge de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a ponent. Compta amb planta baixa, planta pis i golfes. Ocupant part de la planta baixa de la façana principal hi ha un porxo d'arcades de mig punt sobre el que se situa una terrassa amb accés des de la planta primera. A excepció de les arcades del porxo i de l'accés principal a l'habitatge, que compten amb arcs de mig punt, la resta d'obertures són totes allindades, amb el perímetre ressaltat per un relleu en morter. A l'alçada de les golfes hi trobem una petita obertura en forma de creu lobulada. L'obertura compta amb una reixa on s'hi pot llegir "1951", any de construcció de l'immoble. Al costat de tramuntana s'hi adossa un llarg cos de dependències auxiliars que comparteix característiques constructives amb el segon dels edificis descrits.