Cal Ton Pareres Font-rubí

Alt Penedès
Al Km 7 de la carretera BP-2126
450

Coordenades:

41.44263
1.62521
385154
4588807
08085-348
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A00200035
Miquel Gea i Bullich

Edifici d'estil popular de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a migdia (S/SE). L'edifici compta amb planta baixa, planta pis i golfes. Les obertures de la façana principal s'articulen a l'entorn de tres eixos verticals i es distribueixen de forma totalment simètrica. A nivell de planta baixa hi trobem l'accés a l'edifici, amb arc escarser, i sengles finestres de llinda recta a banda i banda. La planta primera està ocupada per tres obertures allindades essent la central un balcó que compta amb barana de ferro de barres simples. Finalment, a la planta corresponent a les golfes, hi trobem dos ulls de bou, un a cada extrem de la façana, i una finestra amb arc escarser situada al centre. Totes les obertures tenen desdoblat el contorn mitjançant un regruix fet amb morter.
Les característiques de l'edifici descrit evoquen una cronologia de construcció que pensem que s'ha de situar dins l'últim quart del segle XIX o principis del segle XX.