El Jovell Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Andreu de Gurb
  A 750 metres per pista asfaltada i camí rural de la carretera BV-4601, punt quilomètric 2'950

  Coordenades:

  41.95264
  2.22872
  436077
  4644806
  08100-69
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVII-XVIII
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A01809028
  Jordi Compte

  El Jovell es troba situada en un pla elevat, amb algunes zones de marga, entre camps de conreu a l'oest de can Borra i al sud-oest de l'església de Sant Andreu de Gurb.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes amb diversos volums adossats a les façanes est i nord. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra arrebossats i pintats, amb cantonades delimitades amb pedra treballada. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes
  La façana principal, orientada a l'est, forma un queixal a causa dels diferents volums adossats. A la meitat dreta i a nivell de planta baixa hi ha un portal d'arc de mig punt adovellat i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha tres finestres, una de les quals emmarcada amb pedra motllurada, amb decoració d'arc conopial a la llinda i guardapols a sobre, també de pedra motllurada i decoració d'arc conopial i amb dos busts en alt relleu als extrems inferiors, en el de la dreta el bust parcialment erosionat d'una figura femenina i en el de l'esquerra el d'una figura masculina . A les golfes hi ha dues finestres, una de les quals emmarcada amb pedra bisellada. A la meitat esquerra de la façana, que sobresurt lleugerament respecte a la dreta, hi ha tres finestres. En el queixal entre les dues parts, quedant orientada al nord, hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada. A l'extrem dret hi ha adossat un volum que forma un porxo a nivell de planta baixa i una eixida al primer pis.
  La façana nord es troba dominada pel volum adossat, amb quatre obertures d'arc rebaixat a la planta baixa i quatre al primer pis formant un porxo i una eixida respectivament.
  La façana oest conté una finestra a la planta baixa, quatre al primer pis, una de les quals balconera, i cinc a les golfes. A l'esquerra sobresurt el volum adossat.
  La façana sud conté a nivell de planta baixa tres finestres. Al primer pis hi ha una petita galeria formada per dues obertures d'arc rebaixat i dues finestres balconeres, una de les quals amb llinda de pedra bisellada i brancals de pedra decorats amb una motllura triple, la central de les quals imita una corda i la interior està coronada amb un petit bust d'àngel o nen a l'extrem superior. A les golfes hi ha quatre finestres.
  Uns metres davant la façana principal hi ha diverses estructures adossades bastides amb murs d'obra arrebossats.

  El Jovell es troba documentada en el·llibre de comptes de la recaptació de la talla, en els focs d'església de les parròquies d'Osona, del segon pagament del primer any del fogatge ordenat per les corts de Cervera de l'any 1360, amb el nom de Jovel de val. També apareix en el fogatge de 1553.

  GINEBRA MOLINS, Rafel (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360" dins Ausa, vol XXII. 2005.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.