El Gras Marganell

Bages
Al Nord del terme municipal
Per la ctra. BV-1123 seguir uns 900 m el camí del Gras, que és el següent del de Roldors
08242-45
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
Regular
Tot i que l'estat estructural en general és bo, els volums de xaloc es troben força deteriorats, presentant esquerdes i annexes ruïnosos al davant.
Legal
Pla Especial Urbanístic
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 002A00001
M.Lloret - KuanUm

Masia de notables dimensions situada en una zona agrícola i forestal, a prop de la qual hi ha un conjunt de tines. És de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants, que desaigüen a les façanes principal i posterior. Es troba construïda a la part més alta d'un pendent, pel que els volums que es troben situats a garbí s'han fet aprofitant el desnivell natural del terreny. La façana principal consta d'un portal ceràmic d'arc de mig punt, així com de dues finestres també ceràmiques. Tots semblen afegits modernament, per la qual cosa és probable que originalment l'entrada es trobés en l'actual façana posterior. En aquesta mateixa façana hi ha un finestral arrebossat amb llinda ceràmica i sortida a un balcó, mentre les altres obertures d'aquesta són arrebossades, i algunes de les golfes de pedra carejada i llinda de fusta. Adossades a aquesta façana, de forma perpendicular, hi ha les corts, d'un sol nivell d'alçat i amb un portal de les mateixes característiques que l'anterior. Destaca d'aquest annex el tractament del mur, ja que sota les restes d'arrebossat es veuen carreus ben escairats disposats en filades. Adossats a la façana de gregal hi ha dos volums de la mateixa alçada que el principal però menys llargada, el primer amb la coberta com l'anterior i el segon d'un sol vessant que desaigua a mestral. A la façana de xaloc, el primer presenta un arc de mig punt adovellat a la planta baixa, que es troba cec, i sobre d'aquest hi ha un finestral amb balcó i dues finestres arrebossades, A l'altre volum hi ha combinades, aleatòriament, finestres arrebossades amb d'altres de pedra carejada. A la façana de gregal, aquests dos volums i el principal formen una "L", l'espai interior de la qual té adossat un cos de planta baixa que a la part superior és una terrassa transitable, on s'ha afegit un porxo modern. A la planta baixa té tres portals; dos d'arc de mig punt amb la llinda ceràmica, i un d'arc de mig punt de pedra sense carejar. Adossat a la façana de xaloc hi ha un altre volum de tres nivells d'alçat i coberta a tres vessants. Aquest es troba obert en aquesta façana amb dues galeries horitzontals de tres pòrtics; els del primer pis són arrebossats d'arc escarser amb el central cec, mentre les del segon pis són també arrebossades, però de majors dimensions i d'arc de mig punt. Des d'aquest volum comença un baluard, amb lliça també ceràmica, que tancava la façana de xaloc amb un altre cos que actualment es troba en estat ruïnós. L'acabat exterior de la masia és de restes de l'arrebossat original, tot i que on aquest es conserva pitjor hi veiem la pedra vista.

AAVV (2006) Inventari de Construccions en Sòl no Urbanitzable, Ajuntament de Marganell. AAVV (2007) Pla Especial d'Identificació i Regulació de les Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable Susceptibles de Recuperació o de Preservació, Ajuntament de Marganell.