El Figueral Campins

  Vallès Oriental
  Camí de Can Pons, 2

  Coordenades:

  41.71819
  2.46703
  455666
  4618625
  08039-43
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  XVII
  Dolent
  Presenta deficiències estructurals.
  Legal
  BCIL. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  001101200DG51H0001UO / 08038A006000140000MT
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta en forma de "L" i tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc de mig punt adovellat, al voltant del qual s'hi distribueixen finestres d'arc pla arrebossat de forma aleatòria. Les obertures de la resta de façanes són de les mateixes característiques. La façana posterior es prolonga amb un cos formant un angle, on s'hi ha afegit un cobert amb teulada d'uralita. El revestiment dels murs és de restes d'arrebossat, entre el que s'oberva el parament de pedra irregular lligada amb argamassa.

  La masia està documentada des de l'any 1656, quan formava part del mas Torrent. Al final d'aquest segle, Joan Riera va pagar el cens i va passar a ser-ne el propietari. Pocs anys després, la casa va ser comprada per Pau Pons i Renau. Els Renau en van mantenir la propietat fins a final del segle XIX, quan hi residien masovers. L'any 1923 la casa formava part de la propietat del Mas Rifer del Pertegàs. Almenys des de principi de segle hi resideixen els Bolart, que en són els masovers.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.