El Ciment Campins

  Vallès Oriental
  Ctra. De Santa Fe, 2

  Coordenades:

  41.72042
  2.45987
  455072
  4618876
  08039-42
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  XIX
  Dolent
  Es troba en estat ruïnós.
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Sense ús
  Pública
  Ajuntament de Campins. Plaça de la Vila, 6, 08472 Campins
  Marta Lloret Blackburn

  Restes d'una construcció de planta rectangular. Entre la vegetació que la cobreix s'observen murs de maó de poca alçada i estructures metàl·liques. La coberta s'ha esfondrat.

  A mitjans del segle XIX es va instal·lar una indústria cimentera a Campins, que és considerada la primera del país. Les instal·lacions incloïen la pedrera on s'extreia la pedra, dues cases per als treballadors i els forns on es produïa. En el cens de 1887 hi consta que hi vivien vuit persones. La casa era una construcció molt precària, que va quedar deshabitada a mitjans del segle XX. Segons els testimonis gràfics conservats, constava de planta baixa i pis i tenia la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.