Comartina Campins

  Vallès Oriental
  Camí de Cal Carlí, 5

  Coordenades:

  41.72225
  2.48035
  456777
  4619069
  08039-41
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX-XX
  Bo
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  000706400DG51H0001DO / 08038A003000810000MY
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta rectangular i dues crugies. Està constituïda per dos cossos diferenciats, un de planta baixa i pis i l'altre de planta baixa, pel que formen una coberta a dues vessants desiguals. En una reforma moderna, s'ha ampliat en alçada el cos principal i el secundari, de manera que la teulada del segon s'ha anivellat amb l'antiga del primer. També s'ha construït un mur a la façana de llevant, contra el que ja existia. S'hi accedeix per un portal d'arc pla ceràmic, com ho són les tres finestres que l'envolten. Davant del cos secundari s'ha construït una vivenda moderna perpendicular a l'antiga, amb la que queda unida a través d'una terrassa. L'acabat exterior és de restes d'arrebossat, entre el que s'observa el parament de pedra irregular lligada amb argamassa. Les obres d'ampliació s'han fet totes amb maó vist.

  La casa de Comartina apareix documentada per primer cop en els censos de 1887. En documents posteriors apareix nombrada indistintament com a Comamartina. Des d'aleshores, sempre ha pertangut a la mateixa família.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.