Casa Nova Campins

  Vallès Oriental
  Camí de Sant Guillem, 1

  Coordenades:

  41.72057
  2.4696
  455882
  4618888
  08039-40
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX
  Bo
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  08038A005000310000MB / 08038A005000310001QZ
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta rectangular i tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. Consta de dos portals d'arc escarser arrebossat, al voltant dels quals hi ha diverses finestres d'arc pla arrebossat. L'única obertura de les golfes és una finestra d'arc rebaixat arrebossat. A la façana lateral, orientada a migdia, hi ha adossat un cobert de planta baixa. L'acabat exterior és arrebossat i pintat.

  Durant el segle XIX era coneguda com a Casanova de Sant Guillem, quan era propietat dels Saula.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.