Can Sura Campins

  Vallès Oriental
  Camí Vell de Sant Celoni

  Coordenades:

  41.71775
  2.46484
  455484
  4618577
  08039-39
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  XVIII-XX
  Bo
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  08038A006000330000MU
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta rectangular i tres crugies, a les quals se n'ha afegit una de nova. Ha estat força reformada modernamenr, quan es va ampliar un nivell en alçada i un cos pel lateral. És de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. El portal es troba descentrat en el frontis, i és d'arc pla de pedra carejada, amb dues petites finestres de pedra al costat. La resta d'obertures són totes d'arc pla arrebossat (excepte un finestral d'arc rebaixat), distribuïdes de forma aleatòria per la façana. La casa es troba construïda aprofitant el desnivell del terreny, pel que la façana posterior té accés des del primer pis. En aquesta s'han obert una sèrie de portals d'arc pla ceràmics. L'acabat exterior és arrebossat i pintat, excepte la façana posterior, que és de pedra vista. A la part superior de la façana principal i posterior hi ha una rajola inscrita "JM 1931" i "JM 2006", que fan referència als anys en què ha estat reformada. Davant la casa hi ha el pou antic i petit annex agrícola.

  El nom Sura es troba documentat a la zona des de l'any 1659. La masia devia ser construïda pels volts del segle XVIII. El cognom Sura es va mantenir fins a mitjans del segle XIX, quan va passar a mans dels Masó, que l'han mantingut fins als nostres dies.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.