Can Sidro Campins

  Vallès Oriental
  Camí de Fogars, 9

  Coordenades:

  41.72637
  2.46173
  455231
  4619536
  08039-38
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX
  Bo
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  000100100DG51H0001GO / 8038A007000390000MU
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta rectangular i quatre crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa de quatre eixos, definits per obertures d'arc pla arrebossat. El cos de llevant té un portal a nivell del primer pis, al qual s'accedeix per una escala exterior adossada en paral·lel a la façana. Les façanes laterals també tenen les obertures d'arc pla arrebossat, mentre que la posterior no en té. L'acabat exterior és arrebossat, a la façana pintat de blanc amb les obertures de color blau. A la part superior del frontis hi ha inscrit "ANY -19 / 8-1960", que recorda quan va ser reconstruïda. Davant la casa hi ha l'antiga era encaironada.

  La primera referència documental de la casa Isidro Masó data de finals del segle XVIII. En nom de Cal Isidro no consta fins al cens de 1862, quan era propietat dels Masó. A principi del segle XX pertanyia als Vandrell. Durant la Guerra Civil la casa es va cremar i posteriorment va ser comprada per Miquel Durbau, que la va refer. Des d'aleshores hi viu la mateixa família.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.