Can Salvi Campins

  Vallès Oriental
  Ctra. De Santa Fe, 16

  Coordenades:

  41.7303
  2.46754
  455717
  4619969
  08039-37
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  XIX-XX
  Bo
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  002100300DG52B0001AK
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta quadrangular i dues crugies, amb la casa de Can Romà adossada a la façana posterior. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'hi accedeix per la façana de garbí per un portal d'arc pla arrebossat de factura moderna. A la façana de xaloc també s'han refet les finestres, d'arc pla arrebossat, excepte una original d'arc pla de pedra i brancals ceràmics. A la façana de mestral s'ha afegit un cos modern per guardar-hi el cotxe. L'acabat exterior és de restes d'arrebossat, sota el qual s'oberva el parament de pedra irregular lligada amb argamassa.

  Durant el segle XVIII hi ha documentada una casa coneguda per Can Salvi Plana. En el cens de l'any 1864 hi consta la casa de Can Salvi, on hi vivien els Font. Aquesta família la va mantenir fins a la primeria del segle XX. Des d'aleshores, ha passat per diferents mans.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.