Can Romà Campins

  Vallès Oriental
  Ctra. De Santa Fe, 14

  Coordenades:

  41.73035
  2.46765
  455726
  4619975
  08039-36
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  XVIII-XX
  Bo
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  002100300DG52B0001AK
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta quadrangular i dues crugies que es troba adossada a la casa de Can Salvi per la façana de garbí. La unió d'aquestes cases respon a una reforma posterior, en què s'afegí d'un cos a la façana de xaloc. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. L'accés es troba a l'angle que forma el cos amb el volum primigeni i consta de llinda de fusta i brancals ceràmics. Al pis hi ha una finestra de les mateixes característiques. La resta de façanes presenta poques obertures, la majoria de petites dimensions i de pedra sense treballar. L'acabat exterior és de restes d'arrebossat, entre les quals s'observa el parament de pedra irregular lligada amb argamassa i els angles cantoners de pedra escairada.

  Els orígens d'aquesta casa són incerts, ja que podria correspondre's amb l'antiga Casa Corney, documentada des del 1360. A principi del segle XVIII va viure a la casa Corney un tal Romà Masó, que podria haver donat nom a la casa. En tot cas, la masia de Can Romà apareix documentada com a tal en un cens parroquial del 1864. Aleshores hi vivien Joan Font i Maria Masó. Durant el segle XX va passar per diverses mans.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.