El Camps Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Vall de Santa Fe
Pel camí de terra que surt del PK 21,3 de la carretera BV-4114.
1160

Coordenades:

41.77322
2.45992
455113
4624739
08081-55
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
XVIII
Dolent
Es troba actualment enrunada i coberta per la vegetació
Legal
Element d'alt interès patrimonial. Pla Especial del Montseny.
Fàcil
Sense ús
Pública
Diputació de Barcelona
Virgínia Cepero González

Conjunt patrimonial format per la masia, els camps de conreu i els elements arquitectònics adjacents de l'economia, com la serradora i el pou de neu.
La masia, que es troba actualment enrunada i coberta per la vegetació, és de planta rectangular, amb murs de pedra lligada amb morter de calç i arrebossats. No resten dempeus ni la coberta ni el pis superior.
La serradora petita de Santa Fe o dels Camps, situada a les proximitats de la masia, és actualment un cobert enrunat, de planta rectangular, amb murs de pedra lligada amb morter de calç que no conserva la coberta. La maquinària de la serradora es troba dipositada a Arbúcies.
El seu estat de conservació és dolent, atès que la casa i el cobert es troben enrunats i la vegetació que creix al seu interior malmet els pocs vestigis que encara es conserven.
El conjunt gaudeix de la protecció d'element d'alt interès patrimonial del Pla Especial de Protecció del medi natural i del Paisatge del Parc del Montseny, com a exemple d'explotació agrícola tradicional i d'aprofitament de recursos naturals de la vall de Santa Fe.

Inventari del patrimoni construït del Parc del Montseny: 08081112.

La serradora va iniciar la seva activitat durant l'any 1915 i va estar en funcionament fins a la Guerra Civil (1936-1939), quan els republicans es van endur la maquinària, que es troba dipositada actualment a Arbúcies.

- MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY (1998) Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.