El Vilar de la Costa Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Fontmartina
  Per un camí que surt de la carretera de Fontmartina.
  861

  Coordenades:

  41.75919
  2.42248
  451991
  4623201
  08081-56
  Patrimoni immoble
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  XVII-XX
  Bo
  Legal
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
  Sí, IPA: 28768
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  001806400DG52C0001UR
  Virgínia Cepero González

  Conjunt d'edificacions format per una antiga masia i diversos cossos annexos de cronologia posterior.
  La masia és de planta quadrada amb coberta a dues vessants. L'accés es produeix per mitjà d'una gran porta d'arc de mig punt adovellat, amb escut heràldic a la clau.
  Sobre la porta hi ha dues finestres de factura moderna, que substitueixen la originària, que està centrada sobre la portalada, amb llinda de llosa de pissarra i brancals de carreus poc treballats.
  Adossat a la masia, hi ha un edifici de menor alçada format dues petites construccions, de les que, abans de la reforma, eren visibles les cantoneres centrals. A la façana en destaquen les dues portes originals amb llinda de fusta, i dues finestres.
  Darrera de la masia hi ha un edifici de dos pisos, de nova planta, amb cobertes que es combinen a una i a dues vessants. Els dos edificis s'uneixen mitjançant un porxo, també de nova construcció, format per quatre arcs de mig punt, la coberta del qual serveix com a terrassa de l'edifici nou.

  Inventari del patrimoni construït del Montseny: 08081119.

  Es tracta de l'antic mas Vilar que fou adquirit per la Diputació de Barcelona i per la Generalitat, que el van restaurar i ampliar amb noves edificacions per a reconvertir-lo en lloc de reunions i trobades institucionals.

  - AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
  - GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1982). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Fogars de Montclús).
  - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.