El Vilar de la Costa Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Fontmartina
Per un camí que surt de la carretera de Fontmartina.
861

Coordenades:

41.75919
2.42248
451991
4623201
08081-56
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
XVII-XX
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Sí, IPA: 28768
Fàcil
Residencial
Privada
001806400DG52C0001UR
Virgínia Cepero González

Conjunt d'edificacions format per una antiga masia i diversos cossos annexos de cronologia posterior.
La masia és de planta quadrada amb coberta a dues vessants. L'accés es produeix per mitjà d'una gran porta d'arc de mig punt adovellat, amb escut heràldic a la clau.
Sobre la porta hi ha dues finestres de factura moderna, que substitueixen la originària, que està centrada sobre la portalada, amb llinda de llosa de pissarra i brancals de carreus poc treballats.
Adossat a la masia, hi ha un edifici de menor alçada format dues petites construccions, de les que, abans de la reforma, eren visibles les cantoneres centrals. A la façana en destaquen les dues portes originals amb llinda de fusta, i dues finestres.
Darrera de la masia hi ha un edifici de dos pisos, de nova planta, amb cobertes que es combinen a una i a dues vessants. Els dos edificis s'uneixen mitjançant un porxo, també de nova construcció, format per quatre arcs de mig punt, la coberta del qual serveix com a terrassa de l'edifici nou.

Inventari del patrimoni construït del Montseny: 08081119.

Es tracta de l'antic mas Vilar que fou adquirit per la Diputació de Barcelona i per la Generalitat, que el van restaurar i ampliar amb noves edificacions per a reconvertir-lo en lloc de reunions i trobades institucionals.

- AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
- GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1982). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Fogars de Montclús).
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.