Edificis d'habitatges (carrer Alfons Sala) Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  Carrer Alfons Sala, núms. 8-10-12 i 14-18
  111

  Coordenades:

  41.54415
  1.89325
  407690
  4599757
  08147-20
  Patrimoni immoble
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Neoclàssic
  Popular
  XX
  Regular
  Arrebossat de la façana deteriorat a la casa de la dreta.
  Legal
  Pla Especial de Protecció d'Olesa de M (14/06/94)
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  7799309DG0979N0001YR (propietaris diversos)
  Jordi Piñero Subirana

  Conjunt de dos edificis d'habitatges adjacents en els quals destaca la uniformitat d'alçades i les façanes de composició clàssica, amb treballs a la cornisa superior i a les motllures i relleus realitzats amb estuc. Ambdós edificis consten de planta baixa més dues plantes pis, i tenen balcons a l'exterior, imentre que les plantes baixes estan destinades a comerços. La casa de l'esquerra (núms.14-18) té una composició d'estil més clàssic, amb pilastres impostades i un coronament a la part superior en forma de frontó semicircular. La casa de la dreta (núms. 8-10-12) presenta una arquitectura més popular.

  Cronològicament poden situar-se al voltant dels anys trenta, moment d'expansió de l'eixample.

  GONZÁLEZ BASCHWITZ, José; OBRADORS, Xavier (2006). Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic d'Olesa de Montserrat. Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Fitxa B-29