Dos habitatges entre mitgeres (carrer Alfons Sala) Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  Carrer Alfons Sala, núms. 50-52-54-56-58
  103

  Coordenades:

  41.54223
  1.89253
  407627
  4599545
  08147-21
  Patrimoni immoble
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  XX
  Bo
  Legal
  Pla Especial de Protecció d'Olesa de M (14/06/94)
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  7697406DG0979N0001RR
  Jordi Piñero Subirana

  Conjunt de dues cases entre mitgeres representatives d'un tipus d'habitatge de nivell mitjà construït en el moment de creixement de l'eixample. Es tracta de dos edificis de planta baixa més dues plantes, amb una alçada que segueix la normativa proposada per al sector. Els dos edificis presenten un mateix tipus de composició de façanes, d'una línia clàssica modesta amb una ornamentació gairebé nul·la però de línies elegants. Les façanes consten de llargs balcons correguts, amb baranes de fosa. A la part superior destaca una estreta cornissa decorada amb dentellons, sota la barana del terrat.

  Habitatges edificats a la primera època de l'eixample. Segons el Cadastre, l'any 1924.

  GONZÁLEZ BASCHWITZ, José; OBRADORS, Xavier (2006). Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic d'Olesa de Montserrat. Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Fitxa B-30