La Rosa d'Abril Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  Passeig del Progrés, núm. 44
  101

  Coordenades:

  41.54148
  1.89336
  407695
  4599461
  08147-22
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Modernisme
  XX
  1924
  Regular
  Façanes en mal estat.
  Legal
  Pla Especial de Protecció d'Olesa de M (14/06/94)
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  7796007DG0979N0001UR
  Jordi Piñero Subirana

  Edifici d'habitatges entre mitgeres, d'estil vagament modernista, que fa cantonada en un xamfrà de l'eixample. Consta de planta baixa més una planta pis. Un tret que el fa singular són les formes ondulades i corbes que adopta la part superior d'ambdues façanes, a l'estil d'un frontó asimètric. La cantonada es resol amb punt rodó d'on sorgeix una tribuna en la planta pis, també
  seguint la corba, i que separa la composició de les façanes d'ambdós carrers. Tot i que es tracta d'una obra modesta, és un dels pocs edificis que hi ha a Olesa amb façana de tendència modernista.

  A la façana hi figura l'any de construcció: 1924, que coincideix amb la data de construcció segons el Cadastre.

  GONZÁLEZ BASCHWITZ, José; OBRADORS, Xavier (2006). Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic d'Olesa de Montserrat. Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Fitxa B-31