Edifici de l'Avinguda de la Pau nº 2 Calaf

Anoia
Avinguda de la Pau nº 2. 08280 Calaf
El trobem en la confluència entre l'Avinguda de la Pau, i la Carretera Llarga.
685

Coordenades:

41.73286
1.51022
376104
4621189
08031-89
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Recentment s'ha repintat la façana.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6213007CG7261S
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Edifici de grans dimensions que s'ubica fent xamfrà entre l'Avinguda de la Pau i la Carretera Llarga. Estem davant d'un dels edificis més singulars des d'un punt de vista estètic del nucli de Calaf, atribut accentuat després de la seva darrera restauració recent, que remarca el seu estil noucentista.
De planta pentagonal, consta de planta baixa i planta de pis. Els murs estan completament arrebossats i pintats amb un verd clar, amb les parts exteriors de les obertures i l'edifici amb un verd més fort que contrasta amb la resta de façana, i en destaca aquestes parts. Culminant les façanes presenta frontons i coberta a diferents vessants, amb teula àrab.
La façana d'ingrés a l'habitatge se situa a l'Avinguda de la Pau, amb una petita entrada, on a la part superior hi destaca una reixa de forja treballada, on hi podem observar "RL ANY 1934". A la seva dreta una entrada amb arc escarser dóna accés a un local comercial. A la seva dreta, hi trobem una finestra amb arc escarser. A la planta de pis, un balcó amb senzilla barana de forja, ocupa l'ample d'aquesta cara de la façana, al qual s'hi pot accedir per dues entrades. Una cornisa accentuada, separa les plantes de pis del frontó que remata l'edifici. Aquest és esglaonat, amb dues formes rectangulars als laterals i una romboïdal al centre.
En la façana que fa xamfrà, a la planta baixa, hi trobem una gran entrada amb arc escarser, que dóna al local comercial. A la planta de pis, un balcó amb senzilla barana de forja, ocupa l'ample d'aquesta cara de la façana, al qual s'hi pot accedir per dues entrades. Remata la façana un frontó circular compost de dues parts. En la part inferior del frontó hi trobem formes rectangulars i un òcul circular amb decoració floral al centre.
La façana de la Carretera Llarga, observem dues entrades de grans dimensions a la planta baixa, que donen accés a locals comercials. La primera amb arc escarser, i la segona amb llinda plana. A la planta de pis, s'hi poden observar un conjunt de finestres, les més ubicades a l'esquerra, amb petita barana de forja. Culmina la façana, un frontó idèntic al primer que trobem a la façana de l'Avinguda de la Pau.

A inicis del segle XX, es comença a urbanitzar l'actual Avinguda de la Pau, per connectar el nucli antic de Calaf, amb la carretera de Jorba a Folquer ( actual carretera Llarga). És en aquest període doncs, on es comencen a construir els edificis que veiem actualment, entre ells aquest. Fou restaurant a la primera dècada del segle XXI.