Cal Mas Calaf

Anoia
Carrer del Carme nº 22. 08280 Calaf
Es troba al final del carrer del Carme, tocant a l'Avinguda de la Pau.
690

Coordenades:

41.73317
1.50996
376083
4621224
08031-88
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6114601CG7261S
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Es troba ubicat al final del carrer del Carme, quasi amb la confluència amb l'Avinguda de la Pau. Es troba totalment restaurat.
Es tracta d'un edifici de planta rectangular amb planta baixa, planta de pis, i golfes. Els murs estan fets amb carreus irregulars de pedra, en disposició horitzontal, en la façana d'accés, i arrebossat en la resta. La coberta és a dues vessants ( est-oest), amb teula àrab. Cal destacar l'ús del maó en les obertures, i els grans blocs de pedra en el sòcol.
La façana d'ingrés s'ubica al carrer del Carme, i actualment es caracteritza per una entrada moderna, de dimensions més petites, dins d'una entrada més gran tapiada, amb arc escarser. A l'altre extrem de la façana, trobem una entrada de dimensions similars, però conservar la forma original. Al centre dues entrades similars, de dimensions més petites, i amb finestra amb reixa de forja.
A la planta de pis, hi trobem dos llargs balcons amb barana de forja senzilla als quals s'hi accedeix per dues entrades ( per cada balcó). Entre aquests dos, cal esmentar-hi una fornícula amb punt rodó feta de maons i amb rajola a l'interior on es representa a Mare de Déu del Carme.
Cal destacar-hi els brancals i llindes de totes les obertures ben treballades amb maons.
A la resta de façanes no hi ha elements destacables.

Una dada històrica a esmentar, fou un fet produït durant la guerra civil (1936). Com es pot observar en la façana, hi ha una imatge de la Mare de Déu del Carme, que durant el període esmentat fou coberta amb una petita paret per tal que no fos destruïda, i així ha pogut arribar als nostres dies.

RIU I SAIZ, A. (2015). "Noms dels carrers i places de Calaf" a: L'Alta Segarra en la història : Recull d'articles amb motiu del mil·lenari de Calaf. Calaf: Associació del Mil·lenari de Calaf, p. 38.