Edifici carrer Sant Jaume/ Prior Farras Calaf

Anoia
Carrer Sant Jaume nº 16. 08280 Calaf
Fa xamfrà amb els carrers Sant Jaume i Prior Farras
685

Coordenades:

41.73344
1.51179
376235
4621251
08031-4
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII
Bo
Restaurat en els darrers anys. Cal destacar com aspecte negatiu, que durant aquestes reformes es va eliminar una tribuna que hi havia a la façana.
Inexistent
IPA: 5802
Fàcil
Residencial
Privada
6214213CG7261S
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

És un edifici cantoner de planta baixa, i dues plantes de pis. Es troba ubicat amb façana al carrer Sant Jaume (on hi ha l'accés), i al carrer Prior Farras. Les façanes es troben arrebossades, essent solament les parts exteriors de les obertures les que són a pedra vista. Ha estat restaurat perdent la seva essència original, tot i que s'han respectat alguns elements com llindes i brancals.
La façana d'accés es troba al carrer Sant Jaume, i presenta dues senzilles entrades amb porta metàl·lica i vidre. A la primera planta de pis, s'observen dos balcons simètrics amb barana de forja senzilla als quals s'hi accedeixen per sendes obertures amb brancals i llindes de pedra. A la darrera planta de pis, hi trobem un petit balcó i una allargada obertura que dóna a una galeria coberta. Culminant la façana, hi ha un petit ràfec d'una sola filada.
La façana del carrer Prior Farras, a la planta baixa cal destacar-hi un antic accés que conserva grans brancals i llinda de pedra, on encara es pot observar, tot i el seu malmès estat de conservació un escut heràldic. A la resta de la façana no s'hi observen altres elements d'interès.

A l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya hi consta, però sol de l'escut heràldic que trobem a la façana del carrer Prior Farras.

Formava part de l'edifici de Cal Matrícules. En els seus baixos actualment no hi ha cap negoci, però antigament sempre hi havia hagut algun establiment.