Cal Matrícules Calaf

Anoia
Carrer Sant Jaume nº 18. 08280 Calaf
Es troba al carrer Sant Jaume nº16, al Centre Històric del poble.
686

Coordenades:

41.73349
1.51169
376227
4621257
08031-5
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Renaixement
Barroc
XVI-XVII
Bo
Legal
Catàleg de Béns a Protegir
IPA: 4291
Fàcil
Residencial
Privada
6214213CG7261S
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Es tracta d'un dels edificis més rellevants de Calaf des del punt de vista arquitectònic, però també històric. Es troba perfectament integrat en la trama urbana, i en simetria amb els edificis adjacents. Té planta baixa, dues plantes de pis, i golfes. Els murs són de carreus de pedra ben treballada en disposició horitzontal. La coberta és a dues vessants (nord-sud), amb teula àrab.
La façana d'ingrés s'ubica al carrer Sant Jaume. Trobem un gran portal adovellat que actualment no és l'accés principal, i que fou substituït com a entrada per un altre més senzill amb brancals de pedra i llinda amb clau sobresortint de pedra més moderna. A sobre hi trobem una obertura amb una reixa forja on s'hi representa un escut.
A la planta de pis, s'hi observa un balcó amb barana de forja senzilla i dues finestres. Totes aquestes obertures presenten brancals i llinda de pedra, i ampit en el cas de les finestres.
Entre aquesta planta i la següent, s'hi pot observar una línia d'imposta força desgastada, que dividia ambdues plantes.
A la següent planta de pis, cal destacar-hi tres finestres ben ordenades en la façana, amb brancals i llinda de pedra, i ampit ben treballat.
Finalment a la zona de les golfes, hi trobem una galeria amb set arcs rebaixats.
A l'interior es poden observar elements d'un gran interès, des del paviment original de pedra, a diferents picaportes d'estil colonial representant el cap d'un indi, que fan al·lusió a la importància que va adquirir el comerç català amb Amèrica, els personatges esculpits en guix, una gran volta de creueria, i les baranes i portada de forja de l'interior.

Es coneix també com a Can Torrescassana

La casa fou fundada pel doctor Raimon d'Abadal. Encara que es desconeix l'època exacta de la seva construcció, se sap que és anterior al segle XVII.
Fills d'aquesta casa foren Isidre d'Abadal, prior de Sant Jaume de Calaf, i títol de ciutadà honrat de Barcelona.
La casa canvià de mon en entrar-hi Joan Antoni Torrescassana, catedràtic de la Universitat de Cervera, agafant aquest cognom.
Durant la guerra de successió s'hostatjà en aquesta casa el general Vendome.
A l'entrada, cal destacar els dos pica-portes en forma de cap d'indi, això significa que aquesta casa va ser molt important pel comerç de cereals amb Amèrica. Posteriorment, va rebre el nom de Cal Matrícules, perquè s'hi feia el registre civil de la vila.

Riu, Ariadna. Treballs de seguiment historiogràfic del municipi de Calaf (sense publicar).