Edifici Carrer Sant Jaume nº 28 Calaf

Anoia
Carrer Sant Jaume nº 28. 08280 Calaf
Es troba al número 28 del carrer Sant Jaume, a l'inici del Centre Històric.
683

Coordenades:

41.73326
1.51205
376257
4621231
08031-3
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6413113CG7261S
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Edifici entre mitgeres de planta baixa, i dues plantes de pis. La façana es troba arrebossada i pintada. Tot i semblar un edifici de principis de segle, presenta alguns elements d'interès anteriors.
A la planta baixa hi ha els accessos a l'interior, on trobem diferents entrades. Cal destacar la ubicada a l'esquerra amb brancals de falsa pedra i gran llinda de pedra amb el cristograma IHS i la data de 1748 inscrites. En aquesta mateixa entrada hi trobem una columna a tall de mainell que divideix l'accés. A la dreta d'aquesta entrada en trobes una de més senzilla.
A la planta de pis hi trobem un petit balcó amb barana de forja senzilla al quan s'accedeix per una entrada amb brancals i llinda de falsa pedra. A la seva dreta, s'hi observa una finestra amb les mateixes característiques, més ampit de pedra.
A la darrera planta de pis, al centre hi trobem un petit balcó interior amb barana de forja senzilla, i una finestra a cada lateral amb petit ampit de pedra.
Remata la façana un petit ràfec d'una sola filada. La coberta és a dos vessants (nord-sud) amb teula àrab.
Com la majoria de cases, d'aquest carrer, presenten un gran pati interior tancat que connecta amb el carrer paral·lel.

Es tracta d'un dels edificis de la part mitja del carrer Sant Jaume més antics, tal i com mostra la data de la llinda ( 1748).