Edifici al carrer de Moià, 36 Castellterçol

Moianès
C. de Moià, 36.
697 m

Coordenades:

41.75502
2.11949
426799
4622952
08064-81
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6831220DG2263S0001YP
Virgínia Cepero González

Edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa i una planta pis. La façana principal es troba orientada al sud-oest i s'hi accedeix per la porta que, des del carrer, dona al pati de la casa. També en destaca la façana que es troba a la línia de carrer.
Les obertures són rectangulars, amb llindes i brancals de pedra treballada.
Les façanes són de maçoneria de pedra lligada amb morter de calç, arrebossades, deixant vistos els elements de ressalt.
Sobre la façana principal hi ha un cos en voladiu que s'entrega a la paret mitgera veïna.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.

PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).