Cal Recader Castellterçol

Moianès
C. de Bellver, 6-8.
720 m

Coordenades:

41.75124
2.12065
426891
4622531
08064-80
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 32931.
Fàcil
Cultural
Pública
Ajuntament de Castellterçol
Virgínia Cepero González

Edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a l'est.
La façana va ser reconstruïda, probablement després de tenir una entrada pels cotxes. Les obertures són rectangulars, de pedra treballada, i de disposició simètrica.
La façana és de maçoneria, de pedra lligada amb morter i arrebossada, amb els elements de ressalt d'obra vista.
A la part posterior hi ha un jardí. Presenta un magatzem exterior i un petit pati pavimentat, amb un pou. Al jardí hi ha un contenidor per a l'aigua de la pluja.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.
A cal Recader hi ha l'Escola de Música i l'Espai de Dansa de Castellterçol.

La casa històricament es vinculava amb l'activitat tèxtil.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).