Edifici al carrer de Barcelona, 38-44 Castellterçol

Moianès
C. de Barcelona, 38-44.
717 m

Coordenades:

41.75077
2.12192
426996
4622478
08064-51
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
XX
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28738.
Fàcil
Residencial
Privada
6926307DG2262N0001ZI
Virgínia Cepero González

Edifici aïllat, de planta rectangular, que consta de planta baixa i dos pisos. La coberta és a dues vessants, de teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba alineada amb el carrer.
La façana principal presenta obertures rectangulars, de disposició simètrica.
A la façana de migdia, a la primera planta, hi ha una gran galeria, amb embigat de fusta vist, emmarcada per columnes de pedra, que forma el balcó del pis superior.
L'edifici està coronat per una cornisa lineal, que es contraposa amb el lateral triangular de la coberta.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.

La casa va ser construïda a principis del segle XX, en el primer eixample de Castellterçol, amb edificis de la tipologia ciutat jardí.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).