Casa a la carretera de Granera, 115-117 Castellterçol

Moianès
Ctra. de Granera, 115-117.
731 m

Coordenades:

41.74887
2.11476
426399
4622273
08064-50
Patrimoni immoble
Edifici
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28737
Fàcil
Residencial
Privada
6424202DG2262S0001WH
Virgínia Cepero González

Edifici aïllat de tipologia ciutat-jardí, de planta rectangular, que consta de baixa, pis i golfes. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants. La façana lateral es troba en línia a la carretera de Granera.
La façana principal presenta un porxo sostingut per columnes de pedra d'estil neoclàssic, que a sobre té una gran balconada.
Les façanes estan rematades per un potent ràfec.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).