Torre dels Deus Castellterçol

Moianès
C. de Barcelona, 66.
711 m

Coordenades:

41.75011
2.12301
427086
4622403
08064-49
Patrimoni immoble
Edifici
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28735.
Fàcil
Residencial
Privada
7026721DG2272N0001PS
Virgínia Cepero González

Edifici aïllat de tipologia ciutat-jardí, que consta d'una sola planta. Es troba alineat a dos carrers. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants.
Presenta grans finestres rectangulars, amb motllura d'arc de mig punt per sobre, excepte les de la cantonada, que fan una galeria. A la base estan decorades per petites rajoles ceràmiques blanques i verdes, a mode de taulell d'escacs.
Els murs de façana són de maçoneria, arrebossats i pintats; a la part baixa tenen un sòcol de pedra.

Va ser la casa d'estiueig de la família del poeta Joan Maragall durant diversos estius.
La consolidació de Castellterçol com a vila d'estiueig, es va produir a principis del segle passat. Es van construir un gran nombre de torres unifamiliars, de tipologia ciutat-jardí, que es va imposar a tot el país durant els anys del noucentisme.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).