Can Canuto Castellterçol

Moianès
C. de Barcelona, 55-57.
711 m

Coordenades:

41.75044
2.12278
427067
4622440
08064-48
Patrimoni immoble
Edifici
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28734.
Fàcil
Residencial
Privada
7126806DG2272N0001JS
Virgínia Cepero González

Casa aïllada, alineada al carrer, de planta irregular, que consta d'una sola planta i un cos poligonal a mode de torre. Compta amb un jardí lateral que arriba al final del carrer, on hi ha una glorieta de ferro i vidre.
El portal d'entrada és d'estil classicista, amb dues columnes que sustenten un entaulament amb un doble frontó.
Adossat a la mitgera, hi ha un cos annex, que consta de planta baixa i pis, amb una galeria tancada per vidrieres.
La glorieta té un parament de ferro i vidre, amb vidres de colors sobre les portes. La fonamentació és de formigó, i l'estructura del sostre és de fusta amb barres de ferro. El sostre és de teules de ceràmica de colors.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.

La casa va ser construïda a principis del segle XX, en el primer eixample de Castellterçol, amb edificis de la tipologia ciutat jardí.
Hi va viure Cebrià Calvet Jané, àlies Canuto (Barcelona 1855-1932), important personatge que va destacar com a promotor de la vila com a centre d'estiueig. Va realitzar nombroses obres d'infraestructures a Castellterçol, i és responsable de la urbanització del sector del Pedregar i el pla dels Rourets. Estava casat amb la castellterçolenca Antònia Picas.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).
POBLES DE CATALUNYA: https://www.poblesdecatalunya.ca