Can Jordà Castellterçol

Moianès
Pl. del Doctor Fargas, 1.
726 m

Coordenades:

41.75173
2.12039
426870
4622586
08064-47
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
XX
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28733.
Fàcil
Residencial
Privada
6927101DG2262N0001PI
Virgínia Cepero González

Edifici d'aspecte senyorial, amb tres façanes. És de planta rectangular i consta de planta baixa i dos pisos. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal, que aboca a la plaça del Doctor Fargas.
La façana té composició simètrica i està coronada per un timpà semicircular. Al pis principal, s'hi obren tres portes rectangulars, embellides amb falses pilastres coronades amb capitells, que donen a un balcó corregut. El segon pis presenta tres obertures amb una motllura en la part superior; la central, és rectangular i dona a un balcó individual i les laterals, tenen un arc rebaixat.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).