Cases aparellades al carrer de Barcelona, 48-50 i 52-54 Castellterçol

Moianès
C. de Barcelona, 48-50 i 52-54.
714 m

Coordenades:

41.75042
2.12231
427028
4622438
08064-52
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Eclecticisme
XX
Regular
Una de les cases presenta un bon estat de conservació, però l'altre es troba en estat ruïnós i només conserva la façana.
Legal
Pla Especial d'Ordenació (aprovat 30 setembre 1992.
Sí, IPA.: 28739.
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Virgínia Cepero González

Edifici format per dos habitatges entre parets mitgeres, que consten de planta baixa i golfes. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba alineada al carrer.
La casa número 48-50 es troba en un bon estat de conservació, i actualment és ocupada per un restaurant. La número 52-54 està en molt mal estat, només conserva la façana.
La composició de la façana és simple i simètrica. En un extrem s'obre una galeria que trenca aquesta composició.
A la planta baixa, les obertures són rectangulars i presenten, en la part superior, una línia motllurada, que va d'un extrem a l'altre de la façana.
Les obertures de les golfes són circulars, decorades per unes motllures amb elements vegetals.
Aquest recurs ornamental es repeteix a la zona de la cornisa.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.

La casa va ser construïda a principis del segle XX, en el primer eixample de Castellterçol, amb edificis de la tipologia ciutat-jardí.

FARGAS POSTIUS, J. Mª (1991) Pla Especial d'Ordenació Volumètrica per a dues edificacions del carrer Barcelona. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).