Can Lleonart Castellterçol

Moianès
Ptge. del Nord, 1-3.
724 m

Coordenades:

41.75156
2.1182
426688
4622568
08064-53
Patrimoni immoble
Edifici
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28740.
Fàcil
Residencial
Privada
6627604DG2262N0001SI
Virgínia Cepero González

Edifici aïllat de tipologia ciutat-jardí, d'estructura regular simètrica, amb un cos central a mode de torre. Consta de planta baixa i pis i, al centre, sobresurt un altre pis. La coberta és composta.
Les obertures de la planta baixa són rectangulars, emmarcades amb llindes i brancals enguixats; al primer pis, es composen per conjunts de tres arquets amb volta de mig punt; i al pis superior, els arquets estan sostinguts per petites columnes.
El cos central presenta una cornisa amb arc de mig punt.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).