Edifici al carrer de Vic, 12 Castellterçol

Moianès
C. de Vic, 12.
715 m

Coordenades:

41.75046
2.12095
426915
4622444
08064-54
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
XX
1905
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28741.
Fàcil
Residencial
Privada
7026704DG2272N0001ES
Virgínia Cepero González

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que consta de planta baixa i dos pisos. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana, que es troba alineada al carrer de Vic.
La façana és de composició simètrica, amb obertures rectangulars. Al primer i al segon pis, cadascuna de les obertures presenten un balcó. Al primer pis, les portes estan decorades amb pilastres amb capitells que sustenten un frontó, el central semicircular i els dels costats triangulars. Les obertures dels altres pisos estan decorades amb motllures d'estil neoclàssic.
Els murs de façana són de maçoneria, arrebossats.

Les cases del carrer Vic i del carrer Barcelona formen part de l'eixample de principis del segle XX.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).