Dolmen del Criac Castellterçol

Moianès
Serreta de Criac
Al vessant de la Serreta de Criac, al nord de la carretera entre Castellterçol i Granera.
761 m

Coordenades:

41.74717
2.09369
424645
4622102
08064-107
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Edats dels Metalls
Regular
Algunes lloses han caigut.
Inexistent
Sí, CC.AA.: 1898.
Fàcil
Sense ús
Privada
08063A013000320000KS
Virgínia Cepero González

Es tracta d'una cista rectangular de petites dimensions, orientada de nord a sud. Està formada per quatre grans lloses laterals i quatre menors, secundàries. La llosa de capçalera està trencada per la meitat en sentit horitzontal i semiplegada cap a l'interior de la cambra.
La llosa de la coberta es troba desplaçada de la seva situació originària, actualment recolzada al túmul, i la que tancava pel sud també es troba caiguda. Una de les llosses presenta una cassoleta.
El túmul és format per pedres de diversos dimensions i cobreix un petit turó que, segons Batista, és natural i, segons Maluquer de Motes, artificial (vegeu bibliografia).
Les dimensions aproximades de la cambra interna són 1,60 m per 1,00 m.
Fou descoberta l'any 1935 pel Sr. Solé de Castellterçol i objecte de posteriors excavacions (Almirall, 1945 / R. Batista, 1957). L'any 1957 es van documentar ossos humans corresponents a uns 9 o 10 individus i fragments de ceràmica grollera.
Per la seva tipologia i els materials recollits es va situar cronològicament el megàlit en el Calcolític.

S'hi accedeix per la pista al mas de Vilanova, que surt del quilòmetre 3,6 de la carretera BV-1245 de Castellterçol a Granera. Cal recórrer uns 500 m i després del segon revolt, es troba a la dreta del camí.

BATISTA, R. (1961) "Sepulcros megalíticos de la comarca del Moyanés". Corpus de sepulcros megalíticos, 1. Barcelona: Diputación Provincial de Barcelona. Instituto de Prehistoria y Arqueología.
BOSCH, J.; VILA, Ll.; ALACAMBRA, P. (1986) "Les comunitats del neolític final-calcolític i edat del bronze". Els orígens del Vallès Oriental (curs). Granollers: Museu de Granollers.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2016) Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Castellterçol).
MALUQUER DE MOTES, J. (1947) "El dolmen del Criach en el término de Castellterçol". Ampurias. IX-X. Barcelona: Consejo Superior Investigaciones Científicas. Diputación Provincial de Barcelona.
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).
PERICOT i GARCIA, L. (1950) Sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica. Barcelona: Consejo Superior Investigaciones Científicas.