Dolmen del Criac II Castellterçol

Moianès
Serreta de Criac
Al vessant de la Serreta de Criac, al nord de la carretera entre Castellterçol i Granera.
761 m

Coordenades:

41.74752
2.09384
424658
4622141
08064-108
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Edats dels Metalls
Dolent
Es desconeix el seu estat.
Inexistent
Sí, CC.AA.: 1899.
Fàcil
Sense ús
Privada
08063A013000320000KS
Virgínia Cepero González

Es tracta d'un megàlit del que es té coneixement per les notícies de R. Batista, però del que es disposa d'informacions confuses. Segons aquest autor, es tractava d'un dolmen amb orientació est-oest, destruït del tot.
L'any 2016, durant la visita a l'indret efectuada amb motiu de la revisió de la Carta Arqueològica, es va poder identificar un paradolmen que aprofita una gran roca que aflora del terreny natural per recolzar-hi les lloses.

S'hi accedeix per la pista al mas de Vilanova, que surt del quilòmetre 3,6 de la carretera BV-1245 de Castellterçol a Granera. Cal recórrer uns 520 m i després del segon revolt, es troba a uns 4 m a l'est del camí.

BATISTA, R. (1961) "Sepulcros megalíticos de la comarca del Moyanés". Corpus de sepulcros megalíticos, 1. Barcelona: Diputación Provincial de Barcelona. Instituto de Prehistoria y Arqueología.
BOSCH, J.; VILA, Ll.; ALACAMBRA, P. (1986) "Les comunitats del neolític final-calcolític i edat del bronze". Els orígens del Vallès Oriental (curs). Granollers: Museu de Granollers.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2016) Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).