Darrera Quarters Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Plaça del Penedès

Coordenades:

41.34401
1.69944
391190
4577762
08305-189
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Romà
Antic
I-V dC
Dolent
destruït
Legal
Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003
Si:CC.AA 35 i 7521
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 12783CF9717N
Jordi Montlló Bolart

A finals del segle XIX s'engrandí Vilafranca pel darrera dels quarters, es creà el barri del Poble Nou amb una distribució seguint un traçat quadricular. Fou aleshores quan segons informació de Luís Álvarez es feren les obres per construir una casa de camp, trobant al fer els fonaments les restes d'una antiga edificació amb diverses conduccions d'aigua. Entre els murs aparegué un objecte metàl·lic definit pel mateix Àlvarez com "medallón de bronce con asa en su parte superior a propósito para colgar del cuello, en forma de escudete y en el que está gravada una cabeza de león dentro de un arco árabe que apea en dos columnitas del mismo estilo sin inscripción alguna". Aquesta peça fou regalada a Milà i Fontanals (personatge il·lustre del poble).
Almagro/Serra/Colominas en 1945 l'atribueixen, només per la descripció, a la part fixa de la nansa d'una sítula, cosa que confirma el caràcter romà de les estructures, assignades ja a aquest període per Giró i Masachs (1970) i Álvarez.

Notícies antigues no confirmades amb posterioritat que presenten problemes d'ubicació i de cronologia.

Informació donada pel Sr. Luís Álvarez a finals del segle XIX.

ALMAGRO BASCH, M.; SERRA RÀFOLS, J. de C. i COLOMINAS ROCA, J. (1945). Carta arqueológica de España. Barcelona, Madrid: CSIC Instituto Diego Velázquez, pàg. .226.
Carta Arqueològica de l'Alt Penedès: Vilafranca del Penedès. Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
GIRÓ ROMEU, Pere i MASACHS BOLET, Josep Mª (1970). "Vestigios romanos en Vilafranca", dins Vilafranca, any XXX, núm. 1489, 25 d'abril de 1970.