Casalot d'Espuny Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Camí vell de la Bleda
Des de l'Av. Pla del Diable s'agafa el Camí vell de la Bleda fins acabar l'asfalt.

Coordenades:

41.34486
1.68316
389830
4577877
08305-188
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
IaC-VdC
Regular
excavat d'antic parcialment.
Legal
Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003
Si:CC.AA 34 i 7520
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 025A00027
Jordi Montlló Bolart

Restes d'una vila romana amb enterraments de tegula. Els treballs d'excavació proporcionaren un ampli ventall de materials: restes d'estuc pintats, tègules, maons,sigil·lada sud - gàl·lica, hispànica tardana i clara A, fragments d'àmfores, dolia, tessel·les de mosaic, etc
També es documentaren dues monedes de bronze: una de Constantí i l'altre de Faustí. Es constatà la troballa de sitges i sepultures en tègula de secció triangular en els camps aleshores propietat del Sr. Rosés. També hi ha sepultures de caixes de tègula i es va recuperar un fust de columna.

Entre els anys 1949 i 1952, el Delegat de la Comissaria General d'excavacions Pere Giró realitzà excavacions en vàries etapes.

BALIL, A. i RIPOLL, E. (1952). Noticiario. Actividad arqueológica en Catalunya durante los años 1950-1951. Archivo Español de Arqueologia. Vol.XXV, núm. 85 (primer semestre de 1952), pàg. 182.
Carta Arqueològica de l'Alt Penedès: Vilafranca del Penedès. Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
ESTRADA, Josep (1969). Vias y poblamientos romanos, en el territorio del Área Metropolitana de Barcelona. Comisión de Urbanismo. B65, Barcelona, pàg. 68.
GIRÓ ROMEU, Pere (1950). Museo Arqueológico de Villafranca del Panadés. Villa romana del Casalot d'Espuny. Memorias de los museos arqueológicos provinciales. Vol. XVI-XVII, pàg. 239.
GIRÓ ROMEU, Pere (1963). La villa romana del Casalot d'Espuny en el Penedès. Tesi de Llicenciatura. Barcelona: Universitat de Barcelona, pp.287-288.
GORGES, J.G. (1979). Les villes hispano-romanes. Inventaire et problematiques archeologiques. Publicationa du Centre Pirre Paris. núm. 4. París.